Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Fontys’

Hoe definieer je  innovatie? Moet er patent op het product zijn aangevraagd? Of is het simpelweg een nieuw product dat goed verkoopt? Het begrip innovatie blijft vaag.  En  dat maakt stimuleringsregelingen rondom innovatie kwetsbaar.  

Het ministerie van Economische Zaken stimuleert de totstandkoming van innovatie producten door kleine en middelgrote ondernemers subsidie te geven via  innovatievouchers.  Deze waardebonnen kunnen worden ingeleverd bij kennisinstellingen zoals TNO, Universiteiten en Hogescholen.  Een samenwerking tussen de onderzoekscentra en bedrijven-  zo is de gedachte van het ministerie – leidt tot innovatie. 

Fontys Hogescholen maakte daar handig gebruik van.  Een docent besloot zijn cursus internetmarketing voor ondernemers aan te bieden, die betaalt kon worden met de voucher.  (Lees Fontys misbruikt innovatievouchers – Sprout, februari 2009). De totale kosten van de cursus: €7.500, de exacte vergoeding van de ‘grote innovatievouchers’.  

Binnen anderhalf jaar wist de docent zo’n 250 deelnemende ondernemers te werven voor zijn cursus. De doelstelling voor 2010 lag op 1800 deelnemers. Elke ondernemer die de opleiding met een innovatievoucher betaalt, krijgt 5.000 euro gesubsidieerd door de overheid. De resterende 2.500 euro moest als eigen bijdrage door de ondernemer zelf worden betaald. En zo profiteerde  Fontys én de docent – die naast zijn parttime baan als leraar toevallig een eigen bedrijf had in internetmarketing – van een regeling die weliswaar mensen opleidt, maar niet tot vernieuwing of innovatie leidt. 

SenterNovem – het agentschap van het ministerie van Economische Zaken dat de regeling hanteert – kon bij navraag geen uitspraak doen over de werkwijze van Fontys. Alle 250 eerder ingeleverde  innovatievouchers bij Fontys hadden bij geen enkele ambtenaar een lampje doen branden.

Geschrokken van het artikel in Sprout, stelde de Raad van Bestuur van Fontys een intern onderzoek in. Van innovatie kan niet worden gesproken, zo concludeerde Deloitte en Touche al na een week. Gevolg: Fontys moet 885.000 euro aan subsidieregeling terugbetalen en de desbetreffende docent is op straat gezet.

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen stelde een aantal kamervragen aan minister van der Hoeven van Economische Zaken over het voorval bij Fontys. De antwoorden van de minister blijven op de vlakte.  SenterNovem moet op haar verzoek onderzoeken tot in hoeverre sprake is van misbruik, waarna eventueel aangifte volgt bij het OM. Maar hoe misbruik op zo’n grote schaal in de toekomst kan worden voorkomen, lijkt de minister zich niet eens af te vragen. 

Een subsidieregeling om zoiets vaags als innovatie te stimuleren, vraagt om misbruik. Ook als de innovatievoucher wél gebruikt wordt voor een nader onderzoek dat wordt uitgevoerd door een kennisinstelling, geeft dit nog steeds geen garantie op een innovatief product als resultaat. Bovendien is de eerste taak van hogescholen en universiteiten opleiden. Studenten enthousiasmeren voor het vakgebied en – belangrijker nog – wetenschappelijk onderzoek verrichten.  Terwijl de innovatievoucher juist van docenten, afstudeerbegeleiders en onderzoekers vraagt om uren te steken in een samenwerking met het bedrijfsleven.

Innovatie start mijns inziens bij de kenniseconomie, waarin educatie en onderzoek centraal staan. Die duizenden euro’s aan innovatievouchers komen beter tot hun recht als ze door het NWO konden worden uitgegeven aan Nederlandse promovendi en beurzen aan professoren en andere universitaire onderzoekers. Als zij echt iets nieuws ontdekken, nodigen ze vanzelf een handige ondernemer uit die het product op de markt wil brengen.

Read Full Post »